“Hayır ve Ötesi” için çağrı

Tek bir kişinin tüm yetkileri kendi ellerinde toplama girişimleri ve keyfî yönetim tarzı, çok küçük bir azınlık dışında, herkese zarar vermeye başladı. Ülkemizin kaderinin, kapalı kapıların ardındaki kirli pazarlıklarla hazırlanıp zor yoluyla dayatılmak istenen anayasa değişiklikleriyle belirlenmesine izin verilemez.

Halkın kendi kaderini kendi ellerine almayı başaramadığı her yerde, ülkenin kaderi küçük azınlıklar ve bazen de tek bir kişi tarafından belirlenir. Bugün yaşadığımız temel sorunlar, halkın karar alma süreçlerinin dışında tutulmasının sonuçlarıdır. Başkanlık da, her şeyden önce, bu durumu kalıcılaştırmak için isteniyor.

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış isteyen, her türden dinsel inanç sömürüsüne karşı laikliği savunan tüm yurttaşları, bu hedeflere ulaşmanın ilk adımı olarak başkanlık planlarını boşa çıkarma mücadelesinde birleşmek üzere, “Hayır ve Ötesi”ne çağırıyoruz. “Hayır ve Ötesi”, AKP ve MHP tarafından dayatılan Anayasa değişikliklerine halkın HAYIR demesini kolaylaştırmak ve referandum günü HAYIR oylarını korumak için bir yurttaş inisiyatifi olarak kuruldu.

"Hayır ve Ötesi”nin internet sitesi, yurttaşların istedikleri bilgilerini paylaşarak, HAYIR çalışmalarına istedikleri bölgede katılmalarını, referandum günü de sandık görevliliği görevini eşgüdüm halinde sürdürmelerini sağlamak üzere tasarlandı. Çalışmalarda tüm önemli merkezî kararlar tüm katılımcılar tarafından, tüm önemli alt grup kararları ilgili alt grupların katılımcıları tarafından alınacak.

Bu amaç doğrultusunda, internet sitesi ve bağlı sosyal medya mecraları aracılığıyla katılımcılar arasında bilgi paylaşımı, tartışmalar ve önemli kararlara ilişkin oylamalar yapılacak.

“Hayır ve Ötesi”nin çağrı metnini benimseyen herkes bu çalışmaya katılabilecek, yerel toplantılar düzenleyebilecek, alt gruplar kurabilecek, çağrı metnindeki ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürütebilecek. “Hayır ve Ötesi” için görev başına çağırıyoruz!

Amaçlar

Cumhurbaşkanlığı referandumundan “hayır” sonucunun çıkmasını sağlamak için ortak çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili bilgileri ve deneyimleri paylaşmak.

Sadece üyelerin okuyup yazabileceği, oylamaların yapılacağı ve mobil cihazlarda kullanım kolaylığı gözetilen forum uygulamaları aracılığıyla, başta “Ak troller” olmak üzere kötü niyetli unsurlardan mümkün olduğunca korunan bir sosyal medya ortamı yaratmak. Referandum günü müşahitlik, sandık görevliliği ve avukatlık görevi yapan yurttaşlar olarak HAYIR oylarını korumak.

Referandum sonrasında da çağrı metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ortak mücadelenin sürdürülmesinin zeminini hazırlamak.

Üyelik için gerekenler

Eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve laikliği savunmak.

Irkları, milliyetleri, etnik kökenleri, dilleri, dinsel inançları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ve yaşam tarzı tercihleri ne olursa olsun tüm yurttaşların hiçbir ayrımcılığa uğramadan özgürce yaşayabilmesini savunmak.

"Hayır ve Ötesi"nin karar alma ve tartışma süreçlerine katılmak üzere kapalı sosyal medya ortamlarına üyelerden biri tarafından davet edilmek (kötü niyetli üyelikleri engelleyebilmek için).

İşleyiş

Hayır ve Ötesi’nin teknik işleri Koordinasyon Kurulu ve bu kurul tarafından görevlendirilecek olan kişiler tarafından yürütülür.

Yerel çalışmalara katılmak isteyen üyeler, Koordinasyon Kurulu tarafından yönlendirilir. İlçe, mahalle ve sokak bazlı sürdürülecek yerel çalışmalarda düzenli koordinasyon toplantıları yapılır. Bu çalışmalara ilişkin deneyimler ve sorunlar, kapalı sosyal medya ortamında paylaşılabilir, tartışmaya açılabilir.

"Hayır ve Ötesi”nin tüm önemli kararları ve açıklamaları internet sitesi ve forum işleyişinin sürdürüleceği sosyal medya mecraları aracılığıyla üyelerin oylarına sunulur. Oylamalara katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

Koordinasyon Kurulu aynı zamanda sosyal medya mecralarının moderatörler kuruludur.

Koordinasyon Kurulu, çağrı metninde belirtilen ilkelere, üyelik şartlarına veya platformun amaçlarına uygun olmayan paylaşımların yapılmasını engellemek için, mesaj silme, uyarma, üyeliği askıya alma ve üyelikten çıkarma gibi önlemler alır. Bu konudaki yönerge üyelerin oylarına sunulur.