SIK KARŞILAŞILAN SORULARA YANITLAR

1. HAYIR ve Ötesi kimdir?

HAYIR ve Ötesi, Anayasa’da yapılması öngörülen değişiklikler hakkında 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan referandumda HAYIR’ın kazanması amacıyla oyları ve sandıkları korumak üzere kurulmuş bir yurttaş hareketidir. Yazılımcı, hukukçu, tasarımcı, akademisyen, aydın, gazeteci, demokratik kitle örgütü temsilcisi, genç, yaşlı, kadın, erkek alınteriyle geçinen binlerce gönüllünün katkısı ve emeğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

2. HAYIR ve Ötesi’nin bütçesi nasıl oluşuyor?

HAYIR ve Ötesi çalışmaları gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. hayirveotesi.org adresinde bulunan internet sitesinin yazılımı, sunucu ve domain işlemleri, sosyal medya içeriklerinin hazırlanması, grafik-tasarım işleri, hukuki metinlerin hazırlanması ve eğitimler tamamıyla katılımcıların bedelsiz emekleri veya katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada ihtiyaç duyulacak matbu materyallerin basımı, video vb. içerikler, ofis masrafları da sayıları her geçen gün artan gönüllülerimiz tarafından finanse edilecektir. HAYIR ve Ötesi’nin yurt içindeki ya da dışındaki herhangi bir kurumdan fon/maddi destek almak gibi bir amacı veya niyeti bulunmamaktadır.

3. HAYIR ve Ötesi’ni başka sandık/müşahit örgütlenmelerinden ayıran şey nedir?

HAYIR ve Ötesi'nin amacı, HAYIR yönündeki seçmen iradesinin referandum sonucu olarak tecelli etmesini sağlamaktır. HAYIR ve Ötesi taraftır. AKP ve MHP tarafından halkımıza dayatılan Anayasa değişikliği paketi ve Başkanlık sistemi, Cumhuriyet, demokrasi, temel hak ve özgürlükler, laiklik, adalet, hukuk, yargı bağımsızlığı gibi çok temel konularda Türkiye’yi 150 yıl geriye götürecek bir içeriğe sahiptir. HAYIR ve Ötesi hareketi bu nedenlerle referandum sürecinde tarafsız kalınamayacağını savunmaktadır. Oyların korunmasına dönük çeşitli oluşumlar/örgütlenmeler, bu referandum döneminde pasif kalacaklarını açıklamışlardır. HAYIR ve Ötesi ile bu oluşumlar/örgütlenmeler arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. HAYIR ve Ötesi, bu meselenin memleket meselesi olduğu hususunda net olanların, HAYIR'dan yana olanların buluştuğu bir oluşumdur ve içinde daha önce sandık esaslı örgütlenmelerde yer almış, HAYIR'ı korumak için aktif bir rol üstlenmek isteyen çok sayıda gönüllü yurttaş yer almaktadır.

4. HAYIR ve Ötesi’nin hukuki dayanağı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve seçim kanununa göre seçimler ve halkoylamaları (referandumlar) gizli oy, açık sayım ilkesine göre yapılmaktadır. Yine kanunlar tüm yurttaşlara seçimleri/referandumları gözlemleme, sayım aşamasında denetim yapma hakkı vermektedir.

5. Müşahitlik ne demektir?

Sandık başı işlemlerini takip etmek, gözlemlemek üzere görevli olan kişilere müşahit adı verilir. Müşahitler siyasi partiler tarafından görevlendirilir. HAYIR ve Ötesi, referandumda HAYIR diyen ve YSK tarafından seçime girme yeterliliği olduğu ilan edilen partilerle temas halinde, müşahitlik görevi için merkezi bir organizasyon yapmaktadır. Ayrıca bu konuda yerel ve bireysel girişimlerde de bulunulabilecektir.

6. Sandık Kurulu, Sandık Görevlisi, Sandık Başkanı ne demektir?

Bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşan ve bir sandıktaki oy kullanım işlerini yöneten kurula Sandık Kurulu adı verilir. Sandık Kurulu üyeleri siyasi partiler tarafından görevlendirilir. Sandık Kurulu başkanı İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenir. HAYIR ve Ötesi, referandumda HAYIR diyen ve YSK tarafından seçime girme yeterliliği olduğu ilan edilen partilerle temas halinde, sandık kurulu üyeliği görevi için merkezi bir organizasyon yapmaktadır.

7. Bir siyasi partinin kartıyla müşahit olmak beni o partiye üye/destekçi yapar mı?

Referandumda yasa gereği müşahitlik kartları siyasi partiler tarafından dağıtılmaktadır. Müşahitlerin kimlik bilgileri, siyasi partiyle ilişkileri herhangi bir resmi dokümana geçmemektedir. Son yıllarda, HAYIR ve Ötesi benzeri, siyasi partilerden bağımsız şekilde seferber olan sandıkları koruma odaklı oluşumlar da mecburen benzer bir yöntem izlemişlerdir. Bu çalışmalarda da görüldüğü üzere, müşahit veya sandık kurulu üyesi şahıs ile siyasi parti arasında örgütsel bağ kurulmamıştır. HAYIR ve Ötesi üzerinden yapılan görevlendirmelerde de aynı durum geçerli olacaktır.

8. HAYIR ve Ötesi sistemine kayıt olduktan sonra kişisel verilerimin güvenliği nasıl sağlanacak?

HAYIR ve Ötesi hareketinin gönüllüleri arasında çok sayıda yazılımcı ve hukukçu da mevcuttur. Kişisel veriler herkesle paylaşılmamakta, yalnızca saha veya departman koordinatörlerine gerektiği kadar ve gönüllünün talep ettiği veriler iletilmektedir. HAYIR ve Ötesi sistemi, güvenlik ve gizlilik protokolleri yüksek veri tabanları ve sunucu hizmetleri kullanmaktadır.

9. HAYIR ve Ötesi’nin katılımcı bir çalışma olduğu söyleniyor. Gönüllü olarak karar alma süreçlerine ve tartışmalara nasıl katılabilirim?

Önemli kararların anketler yoluyla alınacağı, katılımcıların katkı, öneri ve eleştirilerini paylaşabilecekleri forum bölümüne üye olmak için mevcut üyelerden biri tarafından davet edilmeniz gerekmektedir; forum@hayirveotesi.org adresine e-mektup göndermeniz ve bulunduğunuz yeri de yazmanız durumunda bir üyemizle temas kurmanızı sağlayabiliriz.

10. HAYIR ve Ötesi gönüllülerinin referandum gününe kadar görevleri nelerdir?

Gönüllülerin birinci görevi, HAYIR ve Ötesi hareketinin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun için gönüllülerimiz oturdukları ve çalıştıkları bölgelerde veya çevrelerinde HAYIR ve Ötesi’nin yeni gönüllüler kazanması için çaba sarf ederler. İkinci olarak, HAYIR ve Ötesi gönüllüleri görev alacakları bölgelerde çevrelerini seferber ederek tüm okulların ve sandıkların görevlilerinin belirlenmesinden sorumludur. Üçüncüsü, referandum gününe kadar Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek müşahitlik eğitimlerine katılım da gönüllülerimizin bir diğer görevidir. Son olarak HAYIR ve Ötesi gönüllüleri hukuk, tasarım, yazılım, sosyal medya gibi alanlardaki çalışmalara katkıda bulunabilir.

11. Referandum günü görevli olduğum sandığa/sandıklara ilişkin bilgileri nasıl ileteceğim?

HAYIR ve Ötesi hareketi, merkez-seçim bölgesi-ilçe-okul-sandık görevlileri usulüyle çalışacaktır. Öte yandan, Mart ayının ortasında devreye girecek olan mobil uygulama ile HAYIR ve Ötesi gönüllüleri sandıklardaki EVET, HAYIR oyları ile GEÇERSİZ oyların sayılarını ve sandık sonuç tutanağının fotoğrafını sisteme yükleyebilecektir. Bu sayede hem sandık sonuç tutanaklarıyla ilgili ikili denetim sağlanacak hem de gönüllülerimizden gelen bilgiler ışığında referandum sonuçlarına ilişkin durum takip edilebilecektir.

12. Yalnızca kendi sandığımda mı görev alabilirim?

HAYIR ve Ötesi'nin önceliklerinden biri, referandumda HAYIR oyu vereceğini ilan eden partilerin uzanamadığı noktalara görevli gönderebilmektir. Bu nedenle, başka bölgelerde görev alabilmek çok değerlidir. Bu konudaki yönlendirmeler Saha Örgütlenmesi Departmanı tarafından yapılacaktır.

test